"El cafè de la Marina" de Sagarra. Direc: R. Duran. TNC