"Falses confidències" de Marivaux. Direc: S. Belbel. TNC