"Fantasio" de Musset. Direc: J. Maria Mestres. T. Adrià Gual