"16000 pessetes" de M. Veiga. Direc: J.Castells. TNC