"Terregada" de J. Vallmitjana. Direc: J. Castells. TNC