"El Alcalde de Zalamea"  de Calderón.  Direc: S. Belbel.  Cia. Nacional  de

 Teatro Clásico