"Com acabar amb la cultura?" de W. Allen. Direc: M. Julió. T. Condal